اختتامیه تئاتر بین المللی خیابانی مریوان

اختتامیه تئاتر بین المللی خیابانی مریوان
آخرین پرده از دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با معرفی نفرات و گروههای برتر به نمایش درآمد.

اختتامیه تئاتر بین المللی خیابانی مریوان