اخبار 20 یکشنبه 29 مرداد 96

اخبار 20 یکشنبه 29 مرداد 96
آغاز کار دولت دوازدهم با سوگند برای پاسداری از اسلام و خدمت به مردم/ رای نمایندگان مجلس به 16 وزیر پیشنهادی از 17 نفر/ قدردانی نمایندگان مجلس از شبکه خبر و چند خبر دیگر.

اخبار 20 یکشنبه 29 مرداد 96