اخبار 20، چهارشنبه 13 اردیبهشت 96

اخبار 20، چهارشنبه 13 اردیبهشت 96
ادامه تبلیغات 6 نامزد ریاست جمهوری و سفرهای استانیشان/ مطالبات دانشگاهیان از رئیس جمهور/ مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده از نظر مردم و چند خبر دیگر.

اخبار 20، چهارشنبه 13 اردیبهشت 96