اخبار مشروح 13 جمعه 24 شهریور 96

اخبار مشروح 13 جمعه 24 شهریور 96
دو شرکت و ۷ فرد ایرانی در فهرست تحریم های جدید آمریکا/ ارسال نخستین محموله کمک های ایران برای مسلمانان میانماری/ پاسخ کره شمالی به تحریم های جدید شورای امنیت و چند خبر دیگر.

اخبار مشروح 13 جمعه 24 شهریور 96