احمدزاده به بازی نفت خواهد رسید

احمدزاده به بازی نفت خواهد رسید
بازیکن تیم پرسپولیس که دچار مصدومیت جزئی است مشکلی برای همراهی تیمش در هفته سوم لیگ برتر ندارد.

احمدزاده به بازی نفت خواهد رسید