احتمال محرومیت پرسپولیسی ها

احتمال محرومیت پرسپولیسی ها
رییس کمیته اخلاق نسبت به خبرهایی که درباره قلیان کشیدن بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران اعلام شده واکنش نشان داده است.

احتمال محرومیت پرسپولیسی ها