احتمال طغیان رودخانه های جنوب شرقی کشور

احتمال طغیان رودخانه های جنوب شرقی کشور
سازمان هواشناسی کشور درباره طغیان رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها در جنوب سیستان و بلوچستان هشدار داد.

احتمال طغیان رودخانه های جنوب شرقی کشور