اتفاق بد برای پرسپولیس در صورت صعود در آسیا

اتفاق بد برای پرسپولیس در صورت صعود در آسیا
سرخپوشان تا فینال مجوز میزبانی در تهران را از دست خواهند داد.

اتفاق بد برای پرسپولیس در صورت صعود در آسیا