آیا محرومیت پرسپولیس و طارمی تعلیق می شود؟

آیا محرومیت پرسپولیس و طارمی تعلیق می شود؟
حاجی بیگی گفت: تیم حقوقی باشگاه پرسپولیس به دنبال راه حلی برای این مشکل بزرگ است و با سابقه ای که به ما اعلام کرده اند بعید نیست که محرومیت پرسپولیس و طارمی را به حالت تعلیق دربیاوریم.

آیا محرومیت پرسپولیس و طارمی تعلیق می شود؟