آمریکا و اروپا تامین کنندگان اصلی تسلیحات نظامی برای عربستان

آمریکا و اروپا تامین کنندگان اصلی تسلیحات نظامی برای عربستان
روزنامه گاردین درگزارشی نوشت: ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای اروپایی تأمین‌کننده 98 درصد تسلیحات وارداتی عربستان به شمار می‌روند.

آمریکا و اروپا تامین کنندگان اصلی تسلیحات نظامی برای عربستان