آمریکا از یونسکو خارج می شود

آمریکا از یونسکو خارج می شود
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن رسما دهم دیماه از سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو ) خارج می شود. اعتراض به مواضع ضد اسرائیلی یونسکو دلیل این تصمیم دولت امریکا اعلام شده است.

آمریکا از یونسکو خارج می شود