آماده‌باش پلیس راهور در روز طبیعت

آماده‌باش پلیس راهور در روز طبیعت
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آمادگی کامل تمامی عوامل پلیس در روز طبیعت خبر داد.

آماده‌باش پلیس راهور در روز طبیعت