آلمان فینالیست جام کنفدراسیون‌ها شد

آلمان فینالیست جام کنفدراسیون‌ها شد
تیم‌ملی آلمان با شکست دادن مکزیک رقیب شیلی در فینال جام کنفدراسیون‌ها شد.

آلمان فینالیست جام کنفدراسیون‌ها شد