آلمانی ها تهدید کردند / از جام جهانی کنار می کشیم!

آلمانی ها تهدید کردند / از جام جهانی کنار می کشیم!
احتمال دارد آلمانی‌ها به دلیل مسائل سیاسی از جام‌جهانی 2022 کناره‌گیری کنند.

آلمانی ها تهدید کردند / از جام جهانی کنار می کشیم!