آغاز همایش روز جهانی محیط زیست

آغاز همایش روز جهانی محیط زیست
همایش روز جهانی محیط زیست و مراسم دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.

آغاز همایش روز جهانی محیط زیست