آغاز عملیات ساخت 3 پل در محور هراز به طول ۶۵۰ متر

آغاز عملیات ساخت 3 پل در محور هراز به طول ۶۵۰ متر
این سه دهنه پل شامل پل دماوند به طول 350 متر ـ پل تکاور به طول 150 متر و پل ابتهاج به طول 150 متر است .

آغاز عملیات ساخت 3 پل در محور هراز به طول ۶۵۰ متر