آغاز سرما و طوفان در سیستان و بلوچستان

آغاز سرما و طوفان در سیستان و بلوچستان
وزش باد شدید و گرد و خاک همراه با سرما در شمال سیستان و بلوچستان آغاز شد.

آغاز سرما و طوفان در سیستان و بلوچستان