آغاز سال 96 برای پرسپولیس با شکست مقابل صنعت نفت

آغاز سال 96 برای پرسپولیس با شکست مقابل صنعت نفت
تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار سال ۹۶ مقابل میزبانش صنعت نفت آبادان شکست خورد.

آغاز سال 96 برای پرسپولیس با شکست مقابل صنعت نفت