آرای کمیته انضباطی اعلام شد/ باران جریمه‌های میلیونی در لیگ برتر

آرای کمیته انضباطی اعلام شد/ باران جریمه‌های میلیونی در لیگ برتر
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم‌های مختلف صادر کرد.

آرای کمیته انضباطی اعلام شد/ باران جریمه‌های میلیونی در لیگ برتر