آخرین وضعیت نقل و انتقالات پرسپولیس/ با جذب مصلح، بازگشت نوراللهی و تمدید با کامیابی نیا؛ لیست پرسپولیس تکمیل شد

آخرین وضعیت نقل و انتقالات پرسپولیس/ با جذب مصلح، بازگشت نوراللهی و تمدید با کامیابی نیا؛ لیست پرسپولیس تکمیل شد
با خرید شایان مصلح پرونده نقل و انتقالات پرسپولیس بسته شده و برانکو فقط به دنبال جذب بازیکن مستعد زیر بیست و سه سال خواهد بود.

آخرین وضعیت نقل و انتقالات پرسپولیس/ با جذب مصلح، بازگشت نوراللهی و تمدید با کامیابی نیا؛ لیست پرسپولیس تکمیل شد