آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی استقلال/ 3+3 بازیکن جدید آبی پوش می شوند

آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی استقلال/ 3+3 بازیکن جدید آبی پوش می شوند
مديران باشگاه استقلال با جذب تعدادى بازيكن مى توانند جاهاى خالى خود را پر كنند.

آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی استقلال/ 3+3 بازیکن جدید آبی پوش می شوند