آخرین طواف مدافعان حرم

آخرین طواف مدافعان حرم
پیکرهای پاک شهیدان مدافع حرم؛ محمدرضا یزدانی و محمدرضا سنجرانی با حضور خانواده شهدا و مردم انقلابی مشهد تشییع شد.

آخرین طواف مدافعان حرم