آخرین توصیه شفر به استقلالی ها

آخرین توصیه شفر به استقلالی ها
وینفرد شفر همچنان با امیدواری بالا برای رسیدن به خواسته‌هایش در استقلال حرف می زند.

آخرین توصیه شفر به استقلالی ها