71 مورد کشته و زخمی در آمریکا

71 مورد کشته و زخمی در آمریکا
بر اثر تیراندازی در 24 ساعت گذشته در آمریکا 71 مورد کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

71 مورد کشته و زخمی در آمریکا