7 تاثیر ورزش بر فعالیت های مغزی

7 تاثیر ورزش بر فعالیت های مغزی

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایسنا به نقل از actire beat ، فایده اصلی ورزش برای مغز عبارتند از:
1 افزایش سرعت تصمیم گیری و حل مشکلات.
مطالعات انجام شده نشان داده است که ورزش نه تنها سرعت عضلات بدن را افزایش می دهد. بلکه توانایی تصمیم گیری را نیز سرعت می بخشد. ورزش حجم قسمت سفید مغز را بیشتر می کند.
بررسی ها نشان داده است افرادی که به صورت مرتب ورزش هوازی انجام می دهند کارایی شناختی بالاتری دارند.
2 جلوگیری از افسردگی:
ورزش با افسردگی مقابله می کند. استرس باعث ایجاد ماده ای مخرب در خون و مغز می شود …

7 تاثیر ورزش بر فعالیت های مغزی