6 ناهنجاری مادرزادی رایج میان کودکان ایرانی

6 ناهنجاری مادرزادی رایج میان کودکان ایرانی

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۶

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

دکتر صلاح الدین دلشاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ثبت بیش از 2700 ناهنجاری مادرزادی در آمارهای جهانی اظهار کرد: در ایران آمار ناهنجاری مادرزادی در بیمارستان ها ثبت نمی شود، به همین دلیل آمار دقیقی نیز در این خصوص نداریم. موسسه محکم به مدت یکسال سعی کرد آمار ناهنجاری های بیمارستان های پر زایمانی مانند اکبرآبادی تهران و کمالی کرج را به دست آورد. اطلاعاتی که ما به دست آوردیم نشان می داد که تقریبا پنج درصد کودکان کشور، مطابق آمار کشورهای دیگر، با ناهنجاری های مادرزادی به دنیا می آیند که این رقم در رابطه با برخی ناهنجاری ها افزایش پیدا می کند. …

6 ناهنجاری مادرزادی رایج میان کودکان ایرانی