6 بازیکن استقلال در خطر از دست دادن بازی با نماینده سعودی

6 بازیکن استقلال در خطر از دست دادن بازی با نماینده سعودی
تیم فوتبال استقلال در آخرین بازی خود در عمان باید به مصاف التعاون برود که احتمالا نتیجه آن برای صعود تعیین کننده است.

6 بازیکن استقلال در خطر از دست دادن بازی با نماینده سعودی