49 کشته در حمله جنگنده‌های آمریکا به موصل

49 کشته در حمله جنگنده‌های آمریکا به موصل
تعداد زیادی غیرنظامی در حمله هوایی آمریکا به غرب موصل کشته شدند.

49 کشته در حمله جنگنده‌های آمریکا به موصل