4 بازیکن پرسپولیس که احتمالا در جشن قهرمانی نباشند

4 بازیکن پرسپولیس که احتمالا در جشن قهرمانی نباشند
پرسپولیس در صورت کسب امتیاز از ماشین سازی می‌تواند هفته آینده جشن قهرمانی خود را در استادیوم آزادی برگزار کند.

4 بازیکن پرسپولیس که احتمالا در جشن قهرمانی نباشند