30 درصد سفرهای نوروزی با هواپیما

30 درصد سفرهای نوروزی با هواپیما
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: 30 درصد سفرهای نوروزی امسال در بخش حمل و نقل هوایی انجام شد که این موضوع نشان از توجه دولت به بخش حمل و نقل به ویژه در دوران پسابرجام دارد.

30 درصد سفرهای نوروزی با هواپیما