ورود کمیته اخلاق به “جادوگری در فوتبال”

ورود کمیته اخلاق به “جادوگری در فوتبال”
عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از ورود جدی این کمیته به موضوع جادوگری در بازی گل گهر سیرجان و خونه به خونه بابل خبر داد.

ورود کمیته اخلاق به “جادوگری در فوتبال”