11 سال پیش در چنین روزی دیوید بکهام از رئال‌مادرید جدا شد

11 سال پیش در چنین روزی دیوید بکهام از رئال‌مادرید جدا شد
در سال 2007 و در چنین روزی دیوید بکهام از رئال مادرید به تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا پیوست.

11 سال پیش در چنین روزی دیوید بکهام از رئال‌مادرید جدا شد