100 زخمی در برخورد دو قطار در آفریقای جنوبی

100 زخمی در برخورد دو قطار در آفریقای جنوبی
پايگاه خبري انگليسي سان نوشت: برخورد دو قطار در پرتورياي آفريقاي جنوبي، بيش از 100 زخمي بر جاي گذاشت.

100 زخمی در برخورد دو قطار در آفریقای جنوبی