“سید حسن صدوق” سرپرست دانشگاه شهید بهشتی شد

“سید حسن صدوق” سرپرست دانشگاه شهید بهشتی شد
“سید حسن صدوق” با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.
۱۶:۱۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳ بهمن


“سید حسن صدوق” سرپرست دانشگاه شهید بهشتی شد