پدیده ای به نام “داروهای سوغاتی”/اعلام داروهایی که ورودشان به ایران مجاز نیست

پدیده ای به نام “داروهای سوغاتی”/اعلام داروهایی که ورودشان به ایران مجاز نیست

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

دکتر امین مطلبی قمی در گفت وگو با ایسنا، درباره پدیده داروهای سوغاتی، گفت: گزینه ای به عنوان داروهای سوغاتی در ایران وجود ندارد. همچنین بنا بر ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که در سال 1334 تصویب شده و نیز بر اساس اصلاحیه های پیرو آن، ورود و ترخیص هر نوع دارو، ماده اولیه دارویی و ماده بسته بندی داروی وارداتی توسط افراد حقیقی و حقوقی اعم از بخش خصوصی یا دولتی از گمرکات کشور مستلزم دریافت مجوز وزارت بهداشت است.
وی با بیان اینکه بنابراین ترخیص اقلام دارویی همراه مسافران و مرسولات پستی …

پدیده ای به نام “داروهای سوغاتی”/اعلام داروهایی که ورودشان به ایران مجاز نیست