وزیر بهداشت گزارش “نیچر” را تائید کرد

وزیر بهداشت گزارش “نیچر” را تائید کرد
وزیربهداشت از تشکیل پرونده برای شماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت به دلیل سرقت علمی خبر داد.
۰۸:۱۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ آبان


وزیر بهداشت گزارش “نیچر” را تائید کرد

دانلود shareit