۳ روز عزای عمومی در استان کرمانشاه در پی جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان

۳ روز عزای عمومی در استان کرمانشاه در پی جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان
استاندار کرمانشاه گفت: به دلیل تلفات زلزله ۷.۳ ریشتری ازگله کرمانشاه به مدت ۳ روز عزای عمومی در استان کرمانشاه اعلام شد.

۳ روز عزای عمومی در استان کرمانشاه در پی جان‌باختن تعدادی از هم‌وطنان