۲۷۰ نشریه خارجی در فهرست سیاه وزارت علوم

۲۷۰ نشریه خارجی در فهرست سیاه وزارت علوم
مدیر کل دفتر برنامه ریزی معاونت پژوهشی وزارت علوم: براساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته ۲۷۰ نشریه خارجی در فهرست سیاه وزارت علوم قرار گرفته اند.
۱۶:۰۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ دی


۲۷۰ نشریه خارجی در فهرست سیاه وزارت علوم