یک استقلالی رکورددار اخطار در لیگ

یک استقلالی رکورددار اخطار در لیگ
مدافع – هافبک استقلال بیش از هر بازیکنی در این فصل کارت زرد دریافت کرده است.

یک استقلالی رکورددار اخطار در لیگ