یزد ثبت جهانی شد

یزد ثبت جهانی شد
کمیته میراث جهانی یونسکو در چهل و یکمین نشست خود که درکراکوف لهستان در حال برگزاری است، با اجماع، شهر تاریخی یزد را در فهرست میراث جهانی خود ثبت کرد.

یزد ثبت جهانی شد