گُل قشنگی که باعث ایست قلبی می شود

گُل قشنگی که باعث ایست قلبی می شود

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۵

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

رئیس بخش ICU مسمومین بیمارستان لقمان با تشریح ماده فوق العاده سمی و کشنده خرزهره که روی بافت قلب اثر می گذارد، گفت: این گیاه گل های قشنگی دارند ولی باعث ایست قلبی و ایجاد ضربانات نامنظم قلب و در نهایت منجر به مرگ افراد می شود.
به گزارش تسنیم، شاهین شادنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره گیاه خرزهره اظهار داشت: مسمومیت گیاهی با گیاه خرزهره خیلی شایع اتفاق می افتد و زیاد هم دیده می شود به این خاطر که بیشتر در دسترس شهروندان قرار دارد.
وی ادامه داد: خیلی از افراد این گیاهان را در باغچه هایشان می کارند چون اعتقاد بر این است که گیاه خرزهره باعث می شود پشه ها از محیط …

گُل قشنگی که باعث ایست قلبی می شود