گل‌محمدی کارشکنی می‌کند/ به سیستم باشگاه نفت نفوذ شده است!

گل‌محمدی کارشکنی می‌کند/ به سیستم باشگاه نفت نفوذ شده است!
مدیرعامل باشگاه نفت تهران گفت: مشکل حضور نفت در آسیا مرتفع شده است تا کارشکنی برخی افراد باز هم جواب ندهد.

گل‌محمدی کارشکنی می‌کند/ به سیستم باشگاه نفت نفوذ شده است!