گفتگوی 18:30/جزئیات طرح حذف درج قیمت مصرف کننده

گفتگوی 18:30/جزئیات طرح حذف درج قیمت مصرف کننده
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واگذاری درج و نصب برچسب قیمت به آخرین حلقه توزیع کالا‌ها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح حذف درج قیمت مصرف کننده از برخی کالاهاست.

گفتگوی 18:30/جزئیات طرح حذف درج قیمت مصرف کننده