گفتگوی ۱۸:۳۰/ رشد دو برابری ثبت اختراع بین المللی ایران

گفتگوی ۱۸:۳۰/ رشد دو برابری ثبت اختراع بین المللی ایران
همزمان با اعلام دوبرابر شدن آمار ثبت بین المللی اختراعات ایرانی، مسئول کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری آخرین وضعیت ثبت اختراع در کشور را تشریح کرد.
۱۹:۰۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۱ بهمن


گفتگوی ۱۸:۳۰/ رشد دو برابری ثبت اختراع بین المللی ایران