گزینه لیست خروج منصوریان: تا پولم را نگیرم با استقلال فسخ نمی‌کنم

گزینه لیست خروج منصوریان: تا پولم را نگیرم با استقلال فسخ نمی‌کنم
مدافع ارمنستانی تیم فوتبال استقلال اعلام کرد تا زمانی که مطالباتش را نگیرد، قراردادش را فسخ نخواهد کرد.

گزینه لیست خروج منصوریان: تا پولم را نگیرم با استقلال فسخ نمی‌کنم