گزینه خارجی مدنظر منصوریان فردا با استقلال به توافق می‌رسد

گزینه خارجی مدنظر منصوریان فردا با استقلال به توافق می‌رسد
عضو جدید کادر فنی آبی پوشان تهرانی فردا به تهران می‌آید تا مذاکرات نهایی با مسئولان را انجام دهد.

گزینه خارجی مدنظر منصوریان فردا با استقلال به توافق می‌رسد