گزارش رئیس جمهور از عملکرد 100 روز نخست دولت؛ 7 آذر

گزارش رئیس جمهور از عملکرد 100 روز نخست دولت؛ 7 آذر
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: آقای روحانی، سه شنبه هفتم آذر در یک برنامه زنده تلویزیونی از عملکرد 100 روز نخست دولت دوازدهم به مردم گزارش می دهد.

گزارش رئیس جمهور از عملکرد 100 روز نخست دولت؛ 7 آذر