کند و کاو در رمز و راز یک زندگی خوشحال

کند و کاو در رمز و راز یک زندگی خوشحال

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۴

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، شاد زیستن،یکی از مولفه های اساسی در سلامت و پویایی و بالندگی انسان به شمار می رود.
به واقع انسان هایی که از نعمت شادی و نشاط برخوردار نیستند،به مراتب با دشواری ها،موانع و مشکلات عدیده، جدی و عمیق تری در زندگی روبرو می شوند و در پیمایش مسیر پیشرفت و تعالی با انسدادها و بن بست های بسیاری مواجه خواهند بود.
اساسا وجود و حصول شادی پایدار و دائمی در انسان امری غیر ممکن به شمار می رود و به فراخور شرایط و رخدادهای تلخ و شیرینی که انسان در مسیر زندگی تجربه می کند و می آموزد،فراز و نشیب های روحی و روانی …

کند و کاو در رمز و راز یک زندگی خوشحال

فیلم سوپرمن