کم‌خونی و خطر کاهش شنوایی

کم‌خونی و خطر کاهش شنوایی
کم‌خونی می‌تواند خطر کاهش شنوایی را افزایش دهد.
۱۶:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ دی


کم‌خونی و خطر کاهش شنوایی