کمک یک میلیون دلاری ژاپن برای احیاء دریاچه ارومیه

کمک یک میلیون دلاری ژاپن برای احیاء دریاچه ارومیه
وزیر مختار سفارت ژاپن بر تداوم همکاری این کشور برای احیا دریاچه ارومیه تاکید کرد.

کمک یک میلیون دلاری ژاپن برای احیاء دریاچه ارومیه